47-300 Krapkowice ul. Opolska 77 Pon – Pią: 7.00 – 15.00 ·Sob: nieczynne.
Tel: 77 466 54 52, 77 442 28 88 info@terracon-pol.com

Pełnobiologiczne typu terra-star

Pełnobiologiczne typu terra-star
Pełnobiologiczne oczyszczalnie ścieków terra-star stosuję się do oczyszczania ścieków socjalno-bytowych (ChZT: 300-1000mg O2/l, BZT5: 150-500mg O2/l, Z: 200-700 mg/l)pochodzących z gospodarstw domowych oraz ścieków o zbliżonym do nich składzie.

     Przydomowa oczyszczalnia terra-star pracuje w technologii pracuje w technologii niskoobciążonego osadu czynnego z zanurzonym złożem biologicznym. Dzięki dużym objętościom komór oczyszczalni, systemowi regularnego dozowania ścieków do bioreaktora oraz bardzo korzystnej konstrukcji bioreaktora, oczyszczalnia osiąga bardzo wysokie wyniki oczyszczania ścieków potwierdzone eliminacją ChZT, BZT5, Zawiesiny, N oraz P.

Oczyszczalnia terra-star składa się z:
I- osadnika wstępnego – do zatrzymywania zawiesin i substancji pływających, składowania osadu i ujednorodnienia składu ścieku
II- bioreaktora – do prowadzenia biologicznego oczyszczania ścieków
III- osadnika wtórnego – do oddzielenia osadu nadmiernego wydzielonego w bioreaktorze oraz doczyszczenia ścieków.
Oczyszczalnia terra-star to dwuzbiornikowa oczyszczalnia wysokiej jakości o bardzo dużych pojemnościach poszczególnych komór. Zastosowane w oczyszczalni terra-star urządzenia elektryczne charakteryzują się niskim zużyciem energii, są bardzo energooszczędne. Stopień biologiczny wyposażony jest w drobnopęcherzykowe dyfuzory, których zadaniem jest oczyszczanie ścieków oraz wymuszenie wielokrotnego przepływu przez złoże biologiczne. Ważnym elementem bioreaktora jest pakietowe wypełnienie złoża zanurzonego. Pakiety zapewniają stałą, o dużej średnicy przepustowości kanalików przepływowych co sprawia, że złoże jest sprawne i mało podatne na zatkanie. Wypełnienie posiada wysokorozwiniętą powierzchnie wewnętrzną dzięki czemu bioreaktor dysponuje wielkością > 10 m2 powierzchni wypełnienia na 1 mieszkańca. Pakiety posiadają przewagę nad innym rodzajem wypełnienia np. z kształtek, rurek ponieważ kształt ich kanalików wewnętrznych jest na całej drodze przepływu ścieków niezmienny. Tylko wypełnienie pakietowe posiada certyfikat IOS w Warszawie dopuszczające je do stosowania w oczyszczalniach ścieków. W bioreaktorze zastosowane jest wypełnienie typu terrapol®200 posiadające Aprobatę Techniczną nr AT/2013-08-0005/A4 IOS w Warszawie.

Oczyszczalnie terra-star produkowane są w różnych wielkościach (typoszereg na zdjęciu) z wysoce odpornego na działanie środków chemicznych oraz bardzo wytrzymałego na obciążenia statyczne materiału PE. To pozwala producentowi na udzielenie 10 letniej gwarancji na wszystkie elementy konstrukcyjne oczyszczalni takie jak zbiorniki, nadstawki, pokrywy włazu itp.

 Oczyszczalnia terra-star przeszła pomyślnie badania na zgodność z europejskimi normami PN-EN 12566-1 oraz PN-EN 12566-3:2005+A2:2013, posiada oznaczenie CE gwarantujące jej wysoką jakość.

      Warto wiedzieć, że najkorzystniejszą metodą oddawania oczyszczonych ścieków jest wyprowadzenie ich na własnej działce do gruntu. Aby to właściwie przeprowadzić należy poznać zdolność gruntu do przyjęcia oczyszczonych ścieków (jego przenikalność) oraz przepisy regulujące minimalne odległości od wyznaczonych prawem urządzeń (granicy działki, budynków, studni itp.).

Przykłady zamontowania oczyszczalni terra-star:

  • z rozsączaniem oczyszczonych ścieków poprzez studnię chłonną

  • z rozsączaniem oczyszczonych ścieków poprzez drenaż pakietowy

Zdjęcia

KONTAKT

terracon-pol® sp. z o.o. Dane firmowe:
terracon-pol ® sp. z o.o.
Adres: ul.Opolska 77
47-300 Krapkowice
terracon-pol® sp. z o.o. Tel: 77 466 54 52, 77 442 28 88
terracon-pol® sp. z o.o. Fax: 77 466 54 52
terracon-pol® sp. z o.o. Email:info@terracon-pol.com

JAK DOJECHAĆ

©2022 terracon-pol® sp. z o.o.
Strona zaprojetkowana i wykoanana przez Agencje Interaktywną X-Ray Design Solution - projektowanie stron WWW, Marketing, Pracownia Graficzna terracon-pol® sp. z o.o.