47-300 Krapkowice ul. Opolska 77 Pon – Pią: 7.00 – 15.00 ·Sob: nieczynne.
Tel: 77 466 54 52, 77 442 28 88 info@terracon-pol.com

Z drenażem rozsączającym typu terracon-p

Przydomowa oczyszczalnia ścieków (z drenażem) składa się z dwóch podstawowych części:

  • oczyszczania wstępnego beztlenowego w osadniku gnilnym
  • stopnia biologicznego który stanowi system drenażowy

Poglądowy schemat przydomowej oczyszczalni z drenażem przedstawiony został na rysunku.

Osadnik gnilny jest podstawowym urządzeniem stosowanym w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym. Jego zadanie to trzy dniowe przetrzymywanie i wstępne podczyszczania ścieków socjalno-bytowych pochodzących z gospodarstw domowych, toalet, kuchni (kąpieli, mycia czy prania).

Osadnik gnilny terra to szczelny zbiornik , wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości (PEHD). Ścieki doprowadzane są do zbiornika przez króciec dolotowy (wlot) o średnicach 110-160mm. W osadnikach gnilnych terra stosowane są kosze filtracyjne, które wypełnione są pakietami typu terrapol200. Kosze filtracyjne zapobiegają przedostawaniu się części stałych ścieku do pozostałych elementów oczyszczalni. Króciec wylotowy(wylot) o średnicy 110-160mm służy do odprowadzenia podczyszczonych ścieków do dalszej części instalacji oczyszczalni. Właz z pokrywą zapewnia możliwość dostania się do osadnika w celu kontroli jego pracy. Osadnikiterra mogą występować w wersji dwu- lub trzykomorowej, w której to wnętrze dodatkowo wyposażone jest w przegrody wykonane z płyty PEHD.

    W osadniku gnilnym terra, ścieki powinny być przetrzymywane 3 doby. Krótszy okres przetrzymywania nie zapewnia właściwego poziomu wstępnego podczyszczenia, a zbyt długie przetrzymywanie powoduje niekorzystny rozwój procesów gnilnych.

Złoże rozsączająco-drenażowe terracon-p
Ścieki po podczyszczeniu w osadniku gnilnym, grawitacyjnie dopływają do złoża gdzie przy pomocy rur drenażowych zostają równomiernie rozprowadzone po jego powierzchni górnej. Następnie ścieki przepływają przez wypełnienie złoża na którego powierzchni następuje rozwój bakterii i drobnoustrojów, które „wyjadają” z przepływających ścieków rozpuszczone zanieczyszczenia. Ta adsorbcja zanieczyszczeń doprowadza do powstania stałej błony biologicznej na powierzchni pakietów drenażowych. Dopływ powietrza do wnętrza złoża zapewniają kominki wentylacyjne umieszczone na końcu każdej linii drenażowej. W zależności od wielkości i kształtu działki złoże drenażowe może być wykonane w jednej lub wielu  liniach drenażowych.
Pakiet drenażowy terracon-p
Najważniejszą częścią złoża rozsączająco-drenażowego typu terracon-p są specjalnie zaprojektowane pakiety drenażowe, umożliwiające przyjęcie większej ilości ścieków niż żwir czy kruszywo, dając wysoki efekt oczyszczania. Wnętrze pakietu to system kanalików przepływowych owiniętych geowłókniną. Na optymalne działanie drenażu terracon-pwpływa specjalnie zaprojektowana rura drenażowa zapewniająca równomierne rozprowadzanie ścieków na powierzchni pakietów.
Dobór ilości pakietów drenażu terracon-p należy określić po:

  • ustaleniu liczby mieszkańców których ścieki dopływają do oczyszczalni
  • wykonaniu badania przepuszczalności gruntu w którym oczyszczalnia ma być zamontowana (określeniu jego współczynnika k)
drenaz_terrp1

osadnik_gnilny_terra

typo_og_it

wizualizacja__rys_2

pakiet

drenaz_terracon_p_w_gruncie_dobrze_przepuszczalnym

dobor_pakie

KONTAKT

terracon-pol® sp. z o.o. Dane firmowe:
terracon-pol ® sp. z o.o.
Adres: ul.Opolska 77
47-300 Krapkowice
terracon-pol® sp. z o.o. Tel: 77 466 54 52, 77 442 28 88
terracon-pol® sp. z o.o. Fax: 77 466 54 52
terracon-pol® sp. z o.o. Email:info@terracon-pol.com

JAK DOJECHAĆ

©2023 terracon-pol® sp. z o.o.
Strona zaprojetkowana i wykoanana przez Agencje Interaktywną X-Ray Design Solution - projektowanie stron WWW, Marketing, Pracownia Graficzna terracon-pol® sp. z o.o.